Udruženje StartHub je od 1.aprila 2021. godine započelo realizaciju projekta pod nazivom “Promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na teritoriji opštine Kosjerić” koji za cilj ima kreiranje društva po meri svih građana i građanki i unapređenje položaja ranjivih grupa u opštini Kosjerić kroz uključivanje komponete rodne ravnopravnosti u lokalne politike. Ideja projekta je da motiviše i aktivira građane i građanke da učestvuju i uključuju se u donošenje odluka za pitanja koja su im važna.

Ove aktivnosti deo su projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbije, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Naši partneri sa kojima sarađujemo in a ovom projektu su članovi i članice udruženja K-town group, a realizacija aktivnosti se dešava u prostorijama AKC ” Poligon” ili u zajednici.

Linkovi:

https://javnozagovaranje.bos.rs/

Menu